Historia

Nasze koło powstało w 2000 r. Zrzesza ono 37 członków. Początkowo do koła zapisywali się uczniowie klas starszych gimnazjum, jednak z biegiem czasu grono nowych członków powiększało się o licealistów Szkoły w Komorowie i obecnie członkami są też absolwenci i uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Stopniowo rozwijaliśmy się. Już po pierwszym roku istnienia założyliśmy własną stronę internetową, które obecnie jest aktualizowana i redagowana przez Rafała Madyckiego we współpracy z opiekunem koła, p. Marcinem Jagiełło. Nasza działalność polega nie tylko na zrzeszaniu młodych ludzi i prowadzenia dokumentacji, czy też strony internetowej, ale również, chodź może przede wszystkim opiera się na czynnym wypoczynku z jednoczesnym poznawaniem naszej pięknej Polski. Tak więc od początku organizujemy i wyjeżdżamy na różnego typu wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Marcin Jagiełło
Rafał Madycki